TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3347/UBND-THNV 21/08/2020 Công văn số 3347/UBND-THNV về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 18/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 157
Tải về 0
2067/UBND-KGVX 03/06/2020 Công văn số 2067/UBND-KGVX ngày 03/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 152
Tải về 0
1780/UBND-KGVX 13/05/2020 Công văn số 1780/UBND-KGVX ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 165
Tải về 0
1739/UBND-KGVX 11/05/2020 Công văn số 1739/UBND-KGVX ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh về việc triển khai thực hiện Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 140
Tải về 0
04/CĐ-LĐTBXH 09/05/2020 Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 142
Tải về 0
1663/UBND-KGVX 06/05/2020 Công văn số 1663/UBND-KGVX ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 156
Tải về 0
1590/UBND-KGVX 29/04/2020 Công văn số 1590/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 134
Tải về 0
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 156
Tải về 0
1420/UBND-KT 16/04/2020 Công văn số 1420/UBND-KT ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc một số chế độ hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 140
Tải về 0
42/NQ-CP 09/04/2020 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid_19
Lượt xem: 167
Tải về 0