TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3347/UBND-THNV 21/08/2020 Công văn số 3347/UBND-THNV về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 18/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 157
Tải về 0
24/2019/QĐ-UBND 25/10/2019 Nghị quyết số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 155
Tải về 1
24/2016/QĐ-UBND 11/07/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 155
Tải về 3
04/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 132
Tải về 1
30/2015/UBND 04/12/2015 Quyết định số 30/2015/UBND ngày 04/12/2015 về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 188
Tải về 2
1961/QĐ-UBND 10/11/2015 Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
Lượt xem: 103
Tải về 0
12/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07.7.2015 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 148
Tải về 0
12/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 141
Tải về 0
31/2014/QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phân câp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 97
Tải về 0
1233/QĐ-UBND 31/07/2014 Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng và tương đương trực thuộc sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện
Lượt xem: 108
Tải về 0
12