Giới thiệu chung

    Năm 1992, sau khi tái lập tỉnh Trà Vinh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh được thành lập với nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng và củng cố chính quyền, thành lập các hội quần chúng. Thực hiện Quyết định 248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ; ngày 11/12/2003, UBND tỉnh đã quyết định đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ. Cùng với sự phát triển chung của ngành, Sở Nội vụ Trà Vinh luôn khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, không ngừng bổ sung, tăng cường đội ngũ công chức, viên chức….

    Năm 2008, thực hiện Nghị định 13, 14 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; UBND tỉnh đã  quyết định sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và Trung tâm Lưu trữ (Văn phòng UBND tỉnh) vào Sở Nội vụ; lập Phòng Nội vụ cấp huyện trên cơ sở tách Phòng Nội vụ - LĐTB&XH để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực về công tác Nội vụ. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ hiện nay bao gồm Ban Giám đốc (Giám đốc và 05 Phó Giám đốc), 10 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc: Văn phòng, Thanh Tra, Phòng Cải cách Hành chính, Phòng Tổ chức – Công chức, Phòng Đào tạo, Phòng Chính quyền địa phương, Phòng Công tác Thanh niên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Sở Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Nội vụ, bao gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; công tác thanh niên; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ, dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo và thi đua - khen thưởng.

     Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã không ngừng trưởng thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đội ngũ công chức, viên chức luôn tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng với yêu cầu công việc được giao; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đoàn kết, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng:

     - Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba.

     - Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

     - Nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen.

     - Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh và Chiến sĩ thi đua cơ sở.

     Trong những năm qua, tập thể công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của ngành, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm với công việc, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn đã góp phần cho Sở Nội vụ Trà Vinh càng thêm vững mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                Tháng 8/2013

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 1 676
  • Tất cả: 1615146
Đăng nhập