Công văn số 3347/UBND-THNV về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 18/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3347/UBND-THNV
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hiệu lực 21/08/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 3347/UBND-THNV về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 18/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-3347ubnd-thnv (1).pdf