TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về trợ cấp nghỉ việc, dôi dư, thai sản, mai táng đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp, khóm đội trưởng; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp khóm; những người tốt nghiệp đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 176
Tải về 0
84/NQ-HĐND 12/04/2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 163
Tải về 0
84/NQ-HĐND 12/04/2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 131
Tải về 0
71/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 221
Tải về 0
04/2016/NQ-HĐND 23/06/2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 133
Tải về 0
21/2015/NQ-HDND 09/12/2015 Quyết định số 21/2015/NQ-HDND ngày 09/12/2015 về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn cấp tỉnh
Lượt xem: 140
Tải về 0
11/2012/NQ-HĐND 19/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016
Lượt xem: 106
Tải về 0