Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Số ký hiệu văn bản 71/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 21/07/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản chính sách ngành Nội vụ
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 71-2018-NQ-HDND- ve chinh sach ho tro cbccvc hdld thoi viec theo nguyen vong.pdf