Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 04/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm NQ 04.2016.pdf