Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016
Số ký hiệu văn bản 11/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2012
Ngày hiệu lực 30/07/2012
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Dương Hoàng Nghĩa
Tài liệu đính kèm NQ 11.2012.pdf