Công văn số 1663/UBND-KGVX ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1663/UBND-KGVX
Ngày ban hành 06/05/2020
Ngày hiệu lực 06/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1663/UBND-KGVX ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 1663-UBND-KGVX.pdf