Công văn số 1780/UBND-KGVX ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1780/UBND-KGVX
Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực 13/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1780/UBND-KGVX ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 1780-UBND-KGVX.pdf