Công văn số 1590/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1590/UBND-KGVX
Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực 29/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1590/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 1590-UBND-KGVX.pdf