Công văn số 1739/UBND-KGVX ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh về việc triển khai thực hiện Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1739/UBND-KGVX
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày hiệu lực 11/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1739/UBND-KGVX ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh về việc triển khai thực hiện Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 1739-UBND-KGVX-signed.pdf