Công văn số 1420/UBND-KT ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc một số chế độ hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1420/UBND-KT
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1420/UBND-KT ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc một số chế độ hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 1420-UBND-KT.pdf