Kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh Trà Vinh năm 2020

         Chiều ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

         Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

         - Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX):

         Theo Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 06 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 09 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công: 04 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính: 05 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 06 tiêu chí, 07 tiêu chí thành phần.

         Với thang điểm đánh giá là 100 điểm, gồm: Điểm do tỉnh tự đánh giá, chấm điểm thuộc 7 lĩnh vực: 59 điểm; điểm do Bộ Nội vụ xác định dựa trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 1,50 điểm; điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 6 điểm; điểm xác định qua kết quả khảo sát (bao gồm: chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 10 điểm; khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý 23,50 điểm): 33,50 điểm.

         Theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, điểm đánh giá Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Trà Vinh đạt được năm 202081,96 điểm, xếp ở vị trí thứ 52/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh đạt điểm cao nhất là Quảng Ninh, với 91,04 điểm, tỉnh có số điểm thấp nhất là Quảng Ngãi với 73,25 điểm. So với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 10/13.

         So với kết quả năm 2019, kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2020 của tỉnh đã tăng 3,07 điểm và tăng 05 bậc (Năm 2019, tổng điểm đạt được của tỉnh là 78,89 điểm, xếp ở vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành phố).

         - Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) của tỉnh Trà Vinh năm 2020:

         Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, tiêu chí đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ số SIPAS) có 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức; Kết quả dịch vụ và Việc tiếp nhận, giải quyết xử lý phản ánh, kiến nghị; 24 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (nhiều hơn 02 tiêu chí cho với năm 2018), cụ thể như sau:

         (1) Về tiếp cận dịch vụ: Nơi ngồi chờ tại cơ quan có biểu hiện, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy; Trụ sở cơ quan có đủ chỗ ngồi cho người dân, tổ chức; Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đầy đủ; Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức dễ sử dụng.

         (2) Về thủ tục hành chính (TTHC): TTHC được niêm yết công khai công khai dễ thấy; TTHC được niêm yết công khai đầy đủ; Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp đúng quy định; Mức phí/lệ phí yêu cầu nộp đúng quy định; Thời hạn giải công việc đúng quy định.

         (3) Về công chức: Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự; Công chức chăm chú lắng nghe; Công chức trả lời, giải thích đầy đủ; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ 1 lần là có thể hoàn thiện hồ sơ; Công chức giải quyết công việc đúng quy định; Công chức tận tình giúp đỡ.

         (4) Về kết quả dịch vụ: Kết quả phù hợp với quy định; Kết quả giải quyết có thông tin đầy đủ; Kết quả có thông tin chính xác; Kết quả đảm bảo tính công bằng.

         (5) Về việc tiếp nhận, xử lý góp ý phản ánh, kiến nghị: Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; Người dân, tổ chức dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; Cơ quan tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; Cơ quan có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị.

         Với phương pháp đánh giá: xác định kết quả Chỉ số SIPAS chủ yếu thông qua phiếu điều tra xã hội học; đối tượng điều tra, khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong phạm vi thời gian điều tra xã hội học.

         Theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số SIPAS của tỉnh Trà Vinh đạt 89,71%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt kết quả tương đối cao, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố. So với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 1/13.

         So với năm 2019, kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh Trà Vinh giảm 0,24% (Năm 2019, kết quả Chỉ số SIPAS của tỉnh Trà Vinh là 89,95%, xếp ở vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố).

         Kết thúc hội nghị ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần nâng dân các chỉ số của tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

 

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 10,305
  • Tất cả: 821,421