Thông báo về việc mời chào giá dịch vụ “phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức”

Thông báo về việc mời chào giá dịch vụ “phần mềm cơ sở dữ liệu  quản lý cán bộ, công chức, viên chức”: Tại đây.

Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước: Tại đây.

Phụ lục 1-Danh sách 109 trường thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Tại đây.

Phụ lục 2- Tiêu chuẩn kỹ thuật về các cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Tại đây.

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 2 654
  • Tất cả: 1589464