Thông báo thi tuyển công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2023 (tổ chức thi tuyển đối với các chỉ tiêu bổ sung)

Thông báo số 196/TB-SNV ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2023 (tổ chức thi tuyển đối với các chỉ tiêu bổ sung): Tại đây.

Phụ lục vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng công chức kèm theo Thông báo số 196/TB-SNV ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ: Tại đây.

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023: Tại đây.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025: Tại đây.

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 554
  • Trong tuần: 2 599
  • Tất cả: 1589409