Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn chấm điểm, điều tra đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023

    Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường VNPT Trà Vinh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Phương án điều tra khảo sát, cách thức đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2023.

    Bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ trì Hội nghị, cùng tham dự hội nghị còn có ông Phạm Phước Trọn, Phó Giám đốc VNPT Trà Vinh, thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023; thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023; đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc VNPT Trà Vinh; đại diện lãnh đạo Văn phòng sở, đơn vị phụ trách cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh và  công chức phụ trách công tác đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị cấp huyện.

Bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

    Theo đó, để thực hiện Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 - 2030”, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản, hướng dẫn có liên quan đến công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2023.

    Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đại diện Phòng Tổ chức và Cải cách hành chính của Sở Nội vụ và đại diện VNPT Trà Vinh triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; hướng dẫn Phương án điều tra, khảo sát đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; hướng dẫn công tác tự đánh giá Bộ tiêu chí, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên phần mềm; hướng dẫn phương pháp điền phiếu điều tra xã hội học qua email công vụ; hướng dẫn cách thức phát, thu phiếu điều tra xã hội học đối với người dân, tổ chức.

Quang cảnh hội nghị

    Sau Hội nghị triển khai, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức phát phiếu khảo sát đối với người dân, tổ chức theo hình thức phát phiếu trực tiếp, mỗi đơn vị chuyên môn cấp tỉnh là 20 phiếu, Ủy ban nhân dân cấp huyện là 30 phiếu. Đối với việc khảo sát lãnh đạo phòng chuyên môn cấp tỉnh, lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được thực hiện bằng cách gửi qua hộp thư công vụ của cá nhân là đối tượng được khảo sát. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị sẽ tự đánh giá chấm điểm và tổng hợp các phiếu khảo sát của người dân, tổ chức để gửi đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 04 tháng 12 năm 2023.

    Kết thúc hội nghị, bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đã có sự quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian qua; đồng thời, bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện công tác điều tra, khảo sát và tự đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2023 đầy đủ và đảm bảo thời gian theo quy định./. 

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 1 450
  • Tất cả: 1608945