Trà Vinh triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI trong năm 2024

    Chiều ngày 23/5/2024, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến kết quả đánh giá, xếp hạng các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2023 và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. 

anh tin bai

Đại biểu tham dự họp

    Tại cuộc họp, đại biểu được nghe ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI trong năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ góp phần nâng các các chỉ số trong thời gian tới, cụ thể như sau:

    Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Trà Vinh đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố, với tổng số 85,79/100 điểm, tăng 2 hạng và 2,79 điểm so với năm 2022. Trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 7/13. Theo đó, Chỉ số PAR Index năm 2023, được đánh giá theo Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030, Bộ tiêu chí được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; Cải cách thể chế: 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách chế độ công vụ: 07 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 03 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 05 tiêu chí, 08 tiêu chí thành phần; với tổng điểm đánh giá là 100 điểm, gồm: Điểm thẩm định thuộc 07 lĩnh vực: 61,50/100 điểm. Điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 6,50/100 điểm. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 32/100 điểm (trong đó, khảo sát lãnh đạo, quản lý là 22 điểm; chỉ số SIPAS 10 điểm).  

    Đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), năm 2023 tỉnh đạt 40,1433 điểm, thấp hơn 0,58 điểm so với năm 2022, xếp vị trí 54/61 tỉnh, thành phố (do Quảng Ninh, Bình Dương khuyết dữ liệu nên không có công bố điểm). Theo mức đánh giá, tỉnh Trà Vinh đạt mức thấp. Theo đó, cấu trúc của Chỉ số PAPI năm 2023 gồm: 08 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần, với tổng số điểm tối đa cho 08 chỉ số lĩnh vực nội dung là 80 điểm (từ 10 - 80 điểm, mỗi nội dung là 10 điểm). Chỉ số PAPI năm 2023 được khảo sát tại 12 ấp, khóm của tỉnh Trà Vinh (khóm 2 và khóm 3 thuộc phường 1, khóm 1 và khóm 2 thuộc phường 2 của thành phố Trà Vinh; ấp Ô Đùng và ấp Tân Đại xã Hiếu Tử, khóm 2 và khóm 5 thuộc thị trấn Tiểu Cần của huyện Tiểu Cần; ấp Chợ và ấp Nhuệ Tứ A thuộc xã Hàm Giang, khóm 2 và khóm 3 thuộc thị trấn Trà Cú của huyện Trà Cú). Với phương pháp là Phỏng vấn trực tiếp người trả lời được chọn ngẫu nhiên, với thời lượng trung bình mỗi cuộc phỏng vấn từ 45-60 phút qua trao đổi một đối một trực tiếp. Đối tượng: Người dân từ 18 tuổi trở lên với đặc điểm nhân khẩu đa dạng (nam, nữ, kinh, dân tộc khác).

anh tin bai

Ông Bùi Thành Thương Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo những nội dung liên quan đến các chỉ số 

    Đối với chỉ số SIPAS: Việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà được thực hiện thông qua đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công và việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước. Việc chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Tại tỉnh Trà Vinh chọn và lập đủ 2.700 người đại diện hộ gia đình đang sinh sống tại 18 ấp, khóm thuộc 09 xã, phường, thị trấn (Phường 1 (khóm 1, khóm 4), Phường 3 (khóm 1, khóm 4), thị trấn Càng Long (khóm 1, khóm 9), thị trấn Long Thành (khóm 1, khóm 5), các xã: Long Đức (ấp Công Thiện Hùng và Vĩnh Yên), Nhị Long Phú (Ấp Dừa Đỏ, ấp Thạnh Hiệp), Đại Phúc (Ấp Kinh Ngay, ấp Tất Vinh), Ngũ Lạc (Ấp Bổn Thanh, ấp Trà Khúp) và Long Vĩnh (ấp Cái Cỏ và Xóm Chùa) tại 03 đơn vị là thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long và huyện Duyên Hải. Tỉnh Trà Vinh được phân bổ 558 phiếu khảo sát. Về công tác khảo sát: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị thực hiện việc phát, thu phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 trong cả nước. Điều tra viên thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 là các nhân viên của Bưu điện huyện, xã ở 63 tỉnh, do Bưu điện tỉnh lựa chọn. Điều tra viên thực hiện phát phiếu khảosát trực tiếp đến từng hộ gia đình đã được chọn để một thành viên đại diện của gia đình trả lời phiếu khảo sát. Việc phát, thu phiếu khảo sát của điều tra viên được yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023.

    Kết quả Chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh Trà Vinh đạt tỷ lệ 84,58%, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng thứ 2/13 trong khu vực ĐBSCL. Như vậy, Chỉ số SIPAS năm nay của tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2022; giá trị hài lòng cao hơn giá trị hài lòng chung cả nước (cả nước 82,66%). Đồng thời, tất cả các tiêu chí đều có tỷ lệ đánh giá trên 80%.

    Bên cạnh kết quả đạt được, các chỉ số vẫn còn tòn tại một số vấn đề như: Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính dẫn đến mức xử lý kỷ luật; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn trễ hẹn (ở 03 cấp); tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình và thanh toán trực tuyến tỷ lệ đạt còn thấp so với quy định,…; Chỉ số PAPI là do tổ chức ngoài thực hiện khảo sát độc lập, do đó trong quá trình thực hiện đơn vị chủ trì được giao nhiệm vụ theo dõi chỉ số này cũng khó tiếp cận được; đối với chỉ số SIPAS thì việc tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế, kênh thông tin mà người dân sử dụng nhiều nhất để tiếp cận chính sách năm 2023 là qua đài truyền thanh, ti vi, báo chí và hội họp, sinh hoạt, thông báo tại khu dân cư. Kênh thông tin qua mạng internet được sử dụng ở mức thấp,…; vẫn còn tình trạng có biểu hiện, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của một bộ phận công chức trong giải quyết công việc cho người dân; mức độ hài lòng tại Bộ phận một cửa các cấp từng lúc, từng nơi chưa đạt được mức độ hài lòng cao,…

    Để cải thiện và nâng cao các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong thời gian tới, Sở Nội vụ đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12-CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính; Công văn số 5360/UBND-NC ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các Chỉ số (PAR Index, PAPI, SIPAS) trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan được phân công phụ trách các tiêu chí của các Chỉ số này trên cơ sở các nội dung còn hạn chế (chưa đạt điểm tối đa) phải xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, đề ra các nhiệm vụ phối hợp cụ thể với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí được giao và thực hiện báo cáo kết quả khắc phục về Sở Nội vụ vào ngày 15/02 của năm liền kề. Kết quả thực hiện khắc phục các tiêu chí Chỉ số được xem là một trong các tiêu chí xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên đánh giá công chức, viên chức, nhất là đối với công chức viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, để kịp thời phát hiện cũng như theo dõi việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; đồng thời, thường xuyên có sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những ưu điểm; đồng thời, nhắc nhở, xử lý kịp thời đối với các hạn chế.

    Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các sở, ngành rà soát, phân tích đánh giá từng chỉ tiêu của các chỉ số thành phần do cơ quan mình phụ trách, cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên theo dõi kiểm tra, đánh giá tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và kịp thời xử lý các trường hợp chưa thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

anh tin bai

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

    Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không để phát sinh các chi phí không chính thức. Thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần phục vụ với phương châm lấy sự hài lòng của doanh nghiệp hiện có tại tỉnh để xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư đến với Trà Vinh. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu theo dõi việc khắc phục các hạn chế các chỉ số của các cơ quan có liên quan; kịp thời báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung có liên quan nhằm góp phần nâng cao thứ hạng cũng như điểm số của các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI trong năm 2024./.

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 1 439
  • Tất cả: 1608934