Trà Vinh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Ngày 16/6/2021, Tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh.

          Tham dự Hội nghị còn có Các Phó Chủ tịch, Thư ký và Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng ban 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chuyên viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự đưa tin.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử

 

         Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày báo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt được kết quả như sau:

          1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị trong cả nước, ngày 14/6/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông báo danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh (có 2 đơn vị bầu cử), số người trúng cử là 6/6 đại biểu ấn định.

           2. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Ngày 24/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử theo quy định (có 14 đơn vị bầu cử), số người trúng cử là 49/50 đại biểu ấn định.

          3. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn: cấp huyện và cấp xã đã bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo từng đơn vị bầu cử: Cấp huyện số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 287/288 đại biểu ấn định; Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 2.720/2.734 đại biểu ấn định.

          Sau khi kết thúc bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp có quyết định công bố danh sách những người trúng cử, ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản phục vụ Kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử

 

         Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho tập thể Cán bộ và Nhân dân huyện Tiểu Cần và Quyết định tặng 199 Bằng khen cho 28 tập thể và 171 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,

 Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

         Phát biểu tại Hội nghị, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được của công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được cần khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh quán triệt những bài học kinh nghiệm rút ra sau cuộc bầu cử như sau:

         Một là, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nên Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, từ đó có sự tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thật chặt chẽ suốt quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử.

         Hai là, việc chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực, có uy tín, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ra ứng cử.

         Ba là, công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử được chú trọng, tài liệu được biên tập và hệ thống đầy đủ theo trình tự diễn biến của cuộc bầu cử, đảm bảo đúng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương làm cho các tổ chức, cá nhân phụ trách bầu cử dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua đó, kết quả bầu cử không có sự sai sót về số liệu, tính chính xác cao.

         Bốn là, về việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị bầu cử của Trung ương, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện đúng nội dung, đúng thời điểm đã giúp địa phương, tổ chức phát hiện kịp thời những sai sót; đồng thời, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của cấp dưới về những vấn đề liên quan đến bầu cử, từ đó có sự chỉ đạo, uốn nắn, hướng dẫn tháo gỡ, khắc phục kịp thời để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử.

         Năm là, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang đặc biệt quan tâm với phương châm đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; thường xuyên nắm chắc tình hình, phân loại các địa bàn cơ sở có nhiều khó khăn, phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, các ban, ngành tỉnh, lực lượng công an, quân đội, y tế trong công tác bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19; bên cạnh đó, tỉnh đã rất chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án nhằm nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các hoạt động tụ tập trái phép, đông người, không để xảy ra bị động, sơ xuất, bất ngờ để các thế lực phản động, chống đối cách mạng lợi dụng phá hoại cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp có kế hoạch, phương án đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

         Sáu là, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến ý thức của người dân và cử tri hiểu rõ, hiểu đúng và hiểu đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ thực hiện tốt công tác này, nên ý thức của cử tri đối với cuộc bầu cử rất tốt, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,97%.

         Bảy là, địa phương đã chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí cho các cơ quan, tổ chức có liên quan đến cuộc bầu cử, nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cuộc bầu cử được kịp thời, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành tốt cuộc bầu cử./.

                                                                                                Tin, ảnh: Hồng Xinh

 

 

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 4,923
  • Tất cả: 464,967