Tỉnh Trà Vinh thực hiện mục tiêu đẩy mạnh Chính quyền điện tử, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

    Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số là một trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

    Quán triệt quan điểm, mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 – 2030”. Theo đó, kể từ năm 2023, công tác đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thực hiện trên hệ thống phần mềm đánh giá, chấm điểm. Đây là bước cải tiến trong phương pháp đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Trà Vinh, vừa thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, vừa giúp nâng cao tính công bằng, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đơn vị VNPT hướng dẫn công tác ứng dụng công nghệ thông tin 
thực hiện phần mềm đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính sở, ban, ngành tỉnh
và Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 2023 – 2030

    Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 – 2030 bao gồm 02 Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh để đánh giá đối với 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để đánh giá đối với 09 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp huyện.

    Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính một cách chính xác, khách quan; đồng thời, nghiên cứu hình thức tổ chức điều tra xã hội học phù hợp, trong đó có hình thức điều tra trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực. Song song đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến vai trò, nội dung của Đề án và kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị sau khi được công bố.

    Ủy ban nhân dân tỉnh xác định việc đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cần thiết và được xem là công cụ hiệu quả giúp từng bước nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Trà Vinh

    Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện hàng năm và duy trì trong suốt giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của tỉnh Trà Vinh nhằm theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Kim Em.

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 1 449
  • Tất cả: 1608944