Tỉnh Trà Vinh dự họp trực tuyến tại phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

    Chiều ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo để đánh giá công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

    Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số của tỉnh chủ trì, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số của tỉnh.

    Trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh đạt được một số kết quả đáng chú ý, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra (đã hoàn thành 32/38 nhiệm vụ); trong đó, có một số kết quả nổi bật: Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 04-NQ/CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; xếp hạng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế; ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; xếp hạng Bệnh viện Lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế; công nhận xếp hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế. Báo cáo thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế,…đã sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ,…Đang tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm kết quả các Chỉ số CCHC và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,  Ủy ban nhân dân cấp huyện. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa đánh giá được chất lượng công tác CCHC, vừa theo dõi được mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm, từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp công tác CCHC trong thời gian tới. Tiến hành kiểm tra công vụ được 38 cuộc, kiểm tra nội vụ 31 cuộc, kiểm tra công tác cải cách hành chính được 10 đơn vị.

    Đồng thời, qua đó cũng đã đánh giá được một số mô hình, cách làm có hiệu quả nhằm cải thiện các Chỉ số (PAR Index, SIPAS và PAPI) được thực hiện như: Mô hình “Hưởng ứng ngày chuyển đổi số, ngày thứ 6 tăng cường truyền thông về cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” (Sở Tư pháp - thực hiện ngày thứ 6 hàng tuần); Ban Chỉ đạo “Chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân” bằng hình thức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang thực hiện từ tháng 10 năm 2022; mô hình “Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”“Ngày phát sinh hồ sơ trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2023, tỉnh Trà Vinh nhận thấy còn có những hạn chế như:

    - Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tuy có giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn tồn tại, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hồ sơ thuộc nhóm thủ tục liên thông; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến có tăng nhưng tỷ lệ không cao so với tổng số hồ sơ (tháng 10 năm 2023 là 15.247/33.482 hồ sơ, chiếm 44,23 %) dẫn đến chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong tháng 10 năm 2023 giảm 5, 67 điểm so tháng 9 năm 2023 (theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ tại Báo cáo số 4091/VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2023).

    - Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC tại một số đơn vị, địa phương tuy có chủ động nhưng chưa thật sự quyết liệt; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân chưa cao.

    - Công tác đưa tin, bài tuyên truyền về CCHC của tỉnh, của cơ quan, đơn vị trên Cổng/Trang thông tin điện tử đôi lúc còn thiếu thường xuyên.

    Để tiếp tục tạo bước chuyển mạnh trong cải thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023, tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

    - Tiếp tục tăng cường, mạnh dạn thực hiện các giải pháp lớn, mang tính đột phá trong thực hiện 06 nội dung liên quan lĩnh vực CCHC và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

    - Chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, trường hợp có hồ sơ quá hạn phải xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục và phải có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình,...

    - Tăng cường hơn nửa công tác kiểm tra, đẩy mạnh tính kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức.

    - Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, nhằm đề ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, hạn chế để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh./.

                                                                               Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 1 421
  • Tất cả: 1608916