Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 04/CĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/05/2020
Ngày hiệu lực 09/05/2020
Trích yếu nội dung Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Các văn bản về Covid-19
Người ký duyệt Đào Ngọc Dung
Tài liệu đính kèm 04-cd-bldtbxh.pdf