Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2016
Số ký hiệu văn bản 31/KH-UBND
Ngày ban hành 18/12/2015
Ngày hiệu lực 18/12/2015
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm KH 31.2015.pdf