Quyết định số 21/2015/NQ-HDND ngày 09/12/2015 về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 21/2015/NQ-HDND
Ngày ban hành 09/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2015/NQ-HDND ngày 09/12/2015 về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn cấp tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Sơn Thị Ánh Hồng
Tài liệu đính kèm NQ 21.2015.pdf