Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 12/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 17/07/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm QD 12.2015.pdf