Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 24/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2016
Ngày hiệu lực 21/07/2016
Trích yếu nội dung Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm QD 24.2016.pdf