Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số ký hiệu văn bản 03/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 20/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thưởng
Tài liệu đính kèm TT 03.2021-BGDDT.PDF