Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Số ký hiệu văn bản 02/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 20/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thưởng
Tài liệu đính kèm TT 02.2021-BGDDT.pdf