Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số ký hiệu văn bản 01/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 20/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thưởng
Tài liệu đính kèm TT 01.2021-BGDDT.PDF