Thông tư 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
Số ký hiệu văn bản 10/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày hiệu lực 01/11/2018
Trích yếu nội dung Thông tư 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Tài liệu đính kèm TT 10.2018.pdf