Thông tư 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Số ký hiệu văn bản 06/2021/TT-BYT
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Long
Tài liệu đính kèm TT 06.2021.pdf