Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Số ký hiệu văn bản 13/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 06/11/2019
Ngày hiệu lực 25/12/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Trần Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm TT 13.2019.pdf