Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 14/04/2015
Ngày hiệu lực 30/05/2015
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Các văn bản chính sách ngành Nội vụ
Người ký duyệt Trần Anh Tuấn - Trương Chí Trung
Tài liệu đính kèm TT 01.2015 huong dan ND 108.pdf