Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày hiệu lực 15/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Các văn bản chính sách ngành Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm ND 113 ve tinh gian bien che.pdf