Quyết định số 485/QĐ-TTg 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
Số ký hiệu văn bản 485/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày hiệu lực 03/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 485/QĐ-TTg 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Trương Hòa Bình
Tài liệu đính kèm 458-QD-TTg phe duyet De an Luu tru tai lieu dien tu cua cac co qua nha nuoc gd 2020-20225.pdf