Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Số ký hiệu văn bản 35/CT-TTg
Ngày ban hành 07/09/2017
Ngày hiệu lực 07/09/2017
Trích yếu nội dung Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Trương Hòa Bình
Tài liệu đính kèm CT35.pdf