Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ: Tại đây

Phụ lục I - Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ: Tại đây

Phụ lục II - Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tại đây

Phụ lục III - Danh mục bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ: Tại đây

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 1 474
  • Tất cả: 1600982