Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số ký hiệu văn bản 4/2020/TT-BNV
Ngày ban hành 13/10/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Trần Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm TT 4.2020.pdf