Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Số ký hiệu văn bản 52/2019/QH14
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm Luat sua doi Luat CBCCVC.pdf