Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Số ký hiệu văn bản 07/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 01/06/2019
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Tài liệu đính kèm 07-2019-tt-bnv-quy diinh ve che do bao cao thong ke va quan ly ho so vien chuc.pdf