Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành
Số ký hiệu văn bản 01/2020/TT-BNV
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 15/06/2020
Trích yếu nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Tài liệu đính kèm TT 01 cua BNV.pdf