Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2016
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Trích yếu nội dung Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm QD 04.2016.pdf