Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
Số ký hiệu văn bản 1961/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2015
Ngày hiệu lực 10/11/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm QD 1961.2015.pdf