Quyết định số 30/2015/UBND ngày 04/12/2015 về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 30/2015/UBND
Ngày ban hành 04/12/2015
Ngày hiệu lực 14/12/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 30/2015/UBND ngày 04/12/2015 về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm QD 30.2015.pdf