Nghị quyết số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 24/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2019
Ngày hiệu lực 25/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 24-2019-QD-UBND.pdf