Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2023

Thông báo số 02/TB-SYT ngày 31/7/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2023: Tại đây.

Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-SYT ngày 31/7/2023 của Giám đốc Sở Y tế: Tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Tại đây.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 2493
  • Trong tuần: 14,532
  • Tất cả: 1,431,344