Thông báo về Nhóm Vị trí việc làm và nội dung ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (môn thi viết vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Về Nhóm Vị trí việc làm và nội dung ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (môn thi viết vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2021: Tại đây

Phụ lục IA - Danh mục Nhóm Vị trí việc làm khối cơ quan Nhà nước: Tại đây

Phụ lục IB - Danh mục Nhóm Vị trí việc làm khối cơ quan Đảng, Đoàn thể: Tại đây

Phụ lục II.1 đến Phụ lục II.37 - Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành: Tại đây

Phụ lục III.1 đến Phụ lục III.12 - Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành: Tại đây

Một số tài liệu thi vào cơ quan Nhà nước do cơ quan Đảng ban hành: Tại đây

Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm thi vào cơ quan Đảng, đoàn thể: 

- III.1. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Văn phòng cấp ủy: Tại đây

- III.2. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Kiểm tra Đảng: Tại đây

- III.3. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Tổ chức Xây dựng Đảng: Tại đây

- III.4. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Tuyên giáo: Tại đây

- III.5. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Nội chính: Tại đây

- III.6. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm phụ trách công tác Lưu trữ của Đảng: Tại đây

- III.7. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Mặt trận: Tại đây

- III.8. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Liên đoàn Lao động: Tại đây

- III.9. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Hội Nông dân: Tại đây

- III.10. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tại đây

- III.11. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Đoàn Thanh niên: Tại đây

- III.12. Tài liệu Nhóm Vị trí việc làm công tác Tài chính - Kế toán: Tại đây

 

Tin khác
1 2 3 4 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 5,463
  • Tất cả: 641,241