Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Trà Vinh

    Ngày 04/8/2023, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, do ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh từ năm 2022 đến hết quý I năm 2023.

 

                 Quang cảnh tại buổi làm việc tại Sở Nội vụ

    Theo đó, sáng ngày 04/8/2023, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã có chuyến đi kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa tại cấp xã: Hiếu Trung, Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; Bộ phận Một cửa cấp huyện: Tiểu Cần, Trà Cú, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đi kiểm tra thực tế cùng Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ còn có lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

    Sau buổi kiểm tra thực tế, chiều ngày 04/8/2023, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ có buổi làm việc tại Sở Nội vụ. Ông Bùi Thành Thương - Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo và công chức các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyên thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần; lãnh đạo và công chức chuyên môn: Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hiếu Trung và xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cùng làm việc với Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Thay mặt Sở Nội vụ, bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh để đại biểu tham dự cuộc họp nắm.

    Thay mặt Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn, đã nêu ra một số nội dung xoay quanh việc đi kiểm tra thực tế cũng như nội dung báo cáo của Sở Nội vụ để từng thành viên Đoàn Kiểm tra có ý kiến đóng góp.

    Qua đó, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, như: Kịp thời ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa, cũng như triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, theo đó, tỉnh đã xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành nhiều văn bản tập trung quán triệt, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tỉnh có thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số của tỉnh, thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định, việc thực hiện các chỉ số có chiều hướng đi lên, năm 2022 các chỉ số đều tăng hạng, như: Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh đứng thứ hạng 50/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 bậc so với năm 2021; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đạt thứ hạng 48/61 tỉnh, thành phố (do 02 tỉnh khuyết dữ liệu nên không có công bố điểm), tăng 07 bậc so với năm 2021; Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Trà Vinh đạt thứ hạng 19/63 tỉnh, thành phố; tăng 06 bậc so với năm 2021,… Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ nêu ra một số hạn chế như: Công tác kiểm tra cải cách hành chính còn ít, chưa đi giáp hết cấp cơ sở; vẫn còn tình trạng vi phạm kỷ luật kỷ cương diễn ra trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ giảm đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt tỷ lệ đề ra theo quy định; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến so với tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp còn thấp (khoảng 31,3%); tỷ lệ hồ sơ áp dụng hình thức thanh toán phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến rất thấp,...

    Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của từng thành viên Đoàn Kiểm tra cũng như ý kiến phát biểu của ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt các cơ quan dự họp đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bộ Nội vụ; đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Mặt khác, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc bố trí Bộ phận Một cửa các cấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính,… theo ý kiến của Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

    Ngoài ra, tại các nơi kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đều có ý kiến góp ý trực tiếp đối với việc bố trí Bộ phận một cửa tại cấp xã, cấp huyện, như: Bố trí, sắp xếp bàn làm việc của công chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, ghế ngồi chờ của người dân, tổ chức đến giao dịch hành chính, bàn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, vị trí đặt thùng thư góp ý, công tác vệ sinh tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, công khai số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử, địa chỉ cơ quan,… theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và tại các đơn vị kiểm tra thực tế đã tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra và sẽ sớm khắc phục trong thời gian tới./.

Đoàn Kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa của Thị xã Duyên Hải

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn 

Tin khác
1 2 3 4 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 1 686
  • Tất cả: 1615156