Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phát động phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới

         Chiều ngày 11/8/2022, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn sơ kết 03 năm thực hiên phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phát động phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chụp ảnh lưu niệm

         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh; ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh và bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh cùng điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị có Ông Trần Trí Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy dự và đón nhận Huân chương Độc lập; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp là thành viên Khối thi đua tỉnh; Các cơ quan thông tin, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình và hơn 150 đại biểu là đại diện các đơn vị, tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các lĩnh vực được chọn để trao khen thưởng trong hội nghị.

         Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ông nhấn mạnh, việc tổng kết hội nghị nhằm đánh giá kết quả trong thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 03 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, là dịp để đại biểu thảo luận, đóng góp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua; những kiến nghị, đóng góp cho hoạt động và tổ chức phong trào thi đua của tỉnh trong thời gian tới thiết thực, hiệu quả hơn.

         Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới và Báo cáo công tác tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

         Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau thời gian thực hiện, những kết quả đạt được từ đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” đã và đang góp phần tích cực tạo động lực giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra, một số kết quả nổi bật như:

         - Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị cơ bản đi vào nền nếp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tính đến 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã thực hiện giảm đạt 13,84% so với biên chế được giao năm 2015.

         - Hoạt động dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng hướng về cơ sở; tập trung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tháng Công nhân, Tháng Thanh niên, Tháng nhân đạo, Tháng hành động vì người nghèo...; tích cực phối hợp với chính quyền vận động an sinh xã hội, Quỹ "Vì người nghèo", nhất là trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19, vai trò của đoàn thể là rất quan trọng trong công tác vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.    

         - Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt kết quả khả quan, như: GRDP đạt 63.818 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với năm 2020; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch, GRDP bình quân đầu người tuy chỉ đạt 90,93% Nghị quyết nhưng tăng 0,5 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%; giải quyết việc làm tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các ngành đã cố gắng tạo việc làm mới cho 19.643 lao động, đưa 400 lao động đi làm việc ở nước ngoài… Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều hoàn thành đạt và vượt, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới… Quốc phòng toàn dân được củng cố; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh… Riêng 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách 3.085 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ); GRDP 6 tháng đầu năm âm 2,37%, nhưng khu vực I phục hồi và phát triển khá, tăng 6,77%; khu vực III tăng 2,76%; riêng khu vực II giảm 13,01% do công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi chậm, công nghiệp sản xuất và phân phối điện sụt giảm mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 21.103,29 tỷ đồng, đạt 57,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ; phát triển mới 203 doanh nghiệp (đạt 40,6% kế hoạch),so với cùng kỳ số doanh nghiệp phát triển mới tăng 31 doanh nghiệp. Công nhận 09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 và 13 trường học đạt chuẩn quốc gia; tạo việc làm mới cho 13.520 lao động, đạt 58,7% kế hoạch. Hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững ổn định; an toàn giao thông giảm 3 mặt, an toàn phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo...

         - Nhiều công trình, phần việc được các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh hoàn thành đúng tiến độ và đã mang lại hiệu quả thiết thực như: công trình trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh (Khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh); Dự án Nhà máy nước sạch Nguyệt Hóa…

         Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã mang lại kết quả thiết thực: các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ; quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên từng lĩnh vực công tác được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước;   

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Các phong trào thi đua còn mang nặng tính hưởng ứng, chưa đi sâu vào thực chất, chưa chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá. Một số khối, cụm tổ chức hoạt động nhưng chưa chú trọng gắn với trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua để học tập giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến còn thiếu tính chủ động, một số đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng tuy có những bước đổi mới nhưng đối tượng khen thưởng thuộc các cơ quan Nhà nước vẫn chiếm tỉ lệ cao, nhất là hình thức khen cấp tỉnh, cấp Nhà nước; phát hiện khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, ở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự được quan tâm đúng mức...

         Tại hội nghị, đại biểu được nghe tham luận của 04 cơ quan, đơn vị là những đơn vị có mô hình, công trình đăng ký chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch và nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp cho công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Ông Trần Trí Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

 

 

Một số hình ảnh trao khen thưởng tại Hội nghị

         Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức kết hợp trao tặng- Huân chương độc lập hạng Nhì cho 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân; Huân chương lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân; Huân chương lao động hạng Ba: 02 tập thể, 04 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ ngành Giáo dục cho 04 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể, 81 cá nhân; Cờ thi đua của tỉnh cho 27 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 44 tập thể.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, các phong trào thi đua phát triển, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị; Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy "Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển", quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Trúc Mai

Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 7 800
  • Tất cả: 1550717