Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

    Ngày 24/5/2022, tại Phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

    Đến dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.

    Ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

    I. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHUẨN BỊ BẦU CỬ

    Toàn tỉnh có 106 xã, phường, thị trấn, với 756 ấp, khóm

    Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình trong tỉnh: 268.634

    Về số Tổ bầu cử trong tỉnh: 762

    Số lượng ứng cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm trong tỉnh: 1.512

    Bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân trong tỉnh: 879

    II. THUẬN LỢI

    - Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể, rõ ràng; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về các mẫu hóa… nên địa phương thực hiện thuận lợi.

     - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có tập trung lãnh, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn; các ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã dồn sức chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn.

    - Công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác bầu cử đều đảm bảo về mặt thời gian, cơ cấu số lượng người tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng hướng dẫn; việc cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử đảm bảo; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử dân chủ, chặt chẽ.

    - Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện, cấp xã đã tận dụng cơ sở vật chất đợt bầu cử năm 2021 để tiết kiệm kinh phí, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu.

    III. KHÓ KHĂN

    - Một số địa phương gặp khó khăn về công tác nhân sự, độ tuổi tham gia ứng cử lần đầu và tái cử.

    - Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đa phần trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm trong công tác bầu cử nên việc triển khai, tổ chức thực hiện đôi lúc còn lúng túng.

    - Cử tri đại diện hộ nông thôn thường xuyên biến động do đi làm ăn xa, từ đó việc lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri gặp khó khăn.

    Sau khi nghe Ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo, các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến cũng như đề xuất giải pháp thực hiện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức cuộc bầu cử.

    Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo cụ thể như sau:

    1. Nhìn chung các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu, bám sát đúng trình tự, thủ tục theo quy định liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

    2. Để tiếp tục lãnh đạo công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

    - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở tập trung cao trong chỉ đạo công tác bầu cử, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải tập trung dồn sức để đạt kết quả cao nhất trong tháng 5 năm 2022.

    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; về trách nhiệm của người đại diện nhân dân; về nghĩa vụ và quyền hạn của công dân, qua đó vận động cử tri hộ gia đình tự giác, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, trách nhiệm.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan theo từng địa phương, tổ bầu cử; chú ý các khẩu hiệu tại các khu vực bỏ phiếu, trên các tuyến giao thông chính, nơi đông dân cư… nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và để cử tri nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, lựa chọn, bầu ra những đại diện tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở.

    - Tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường và nhất là tại các khu vực bỏ phiếu.

    - Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các mặt của công tác bầu cử, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; kịp thời giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân có liên quan đến ứng cử viên (nếu có).

    - Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; có phương án ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi hành vi lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết, gây hoang mang dư luận, vận động lôi kéo cử tri không tham gia bầu cử…

    - Việc lập, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử cần được thực hiện hết sức tiết kiệm, đúng quy định.

    -  Tổ chức xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ bầu cử và có phê bình, xử lý nghiêm đối với những nơi làm không đạt yêu cầu.

    - Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy được giao phụ trách địa bàn chủ động theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đạt kết quả tốt.

Quang cảnh cuộc họp sơ kết

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Tin, ảnh: Thanh Phong

Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 1 788
  • Tất cả: 1603419